Privacy verklaring AVG

Informatie over gegevensbescherming

met het oog op de toestemming van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in art. 6 en 7 van de EU-AVG (Algemene verordening gegevensbescherming):

deze gegevensregistratie c.q. verwerking dient de afhandeling van de dienst van HandwashOnly.nl. Met de gegevensregistratie verklaart u akkoord te gaan met het per post, telefonisch en via mail toegestuurd krijgen van reclame en informatie over HandwashOnly.nl en acties door HandwashOnly.nl. Alle gegevens zijn vrijwillig en hoeven niet te worden verstrekt. HandwashOnly.nl deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met het bedrijf die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HandwashOnly.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. HandwashOnly.nl deelt jou gegevens als het nodig is met derden voor: Rompslomp (Boekhouding). Voor de toekomst kunt u de toestemming te allen tijde volledig of gedeeltelijk intrekken tegenover Handwashonly.nl

De gegevens worden, indien en voor zover ze niet nodig zijn voor het verwerken, doorvoeren en beëindigen van de overeenkomst na intrekking van uw toestemming ongevraagd verwijderd.

Contact gegevens:

HandwashOnly.nl                                                                                                                                                                                                                                                                        Groenewegje 8
7241 HB Lochem   
handwashonly@outlook.com
+31 6 53554528

Gegevensregistratie:

Deze gegevens verwerken wij indien dit van toepasssing is.

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres   

HandwashOnly.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via handwashonly@outlook.com